Advocaat Joeri Clerix

Wettelijke informatie

1. Uw advocaat en zijn kantoor

U vertrouwt uw dossier toe aan een advocaat van Advocatenkantoor Clerix, een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te Rode Kruisweg 1, 3520 Zonhoven, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Onze advocaten zijn advocaat in België en zijn ingeschreven aan de balie van Limburg. Onze advocaten oefenen het beroep van advocaat uit als zelfstandige. U vindt op deze website de contactgegevens van alle betrokken advocaten. Mr. Joeri Clerix oefent het beroep van advocaat uit in de vorm van een BV met de benaming CLERIX, met maatschappelijke zetel te Rode Kruisweg 1, 3520 Zonhoven, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Onze advocaten zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, die u kan raadplegen op www.advocaat.be, alsook de reglementen van de balie Limburg die te raadplegen zijn op www.balielimburg.be.

De beroepsaansprakelijkheid van onze advocaten is via de Orde van Advocaten verzekerd voor een bedrag tot 1.250.000,00 EUR. Hun beroepsaansprakelijkheid kan slechts ingeroepen worden tot beloop van deze dekking en op voorwaarde dat de verzekeraar effectief waarborg verleent. De polis inzake beroepsaansprakelijkheid verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van uitzonderingen daarin opgenomen. Hogere dekkingen zijn mogelijk en dienen vooraf aan de samenwerking te worden bedongen en schriftelijk overeengekomen.De overeenkomst die u met onze advocaten aangaat is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen zijn enkel de rechtbanken van Limburg, afdeling Tongeren, bevoegd.

2. Uw advocaat en zijn dienstverlening

U kan bij onze advocaten terecht voor juridisch advies en bijstand in geschillen voor de rechtbank.

3. Voor informatie en klachten

Indien u verdere informatie wenst of een klacht heeft, kan u ons steeds bereiken:

- via post: Rode Kruisweg 1, 3520 Zonhoven

- via telefoon: +32 (0)468 288 727

- via e-mail: info@advocatenkantoorclerix.be