Advocaat Joeri Clerix

Tarieven

Algemene informatie

Advocatenkantoor Clerix past de tarieven toe die werden goedgekeurd door de Orde van Advocaten van de Balie Limburg.

De factuur bestaat enerzijds uit erelonen, namelijk de vergoeding voor de diensten die het kantoor levert en anderzijds uit de kosten. Dit zijn de uitgaven die het kantoor maakt voor rekening van de cliënt in diens dossier.

Het ereloon wordt berekend op basis van de effectief gepresteerde uren die onder meer kunnen bestaan uit consultaties, de studie van het dossier, het opstellen van een advies, het opstellen van conclusies, pleidooien in de rechtbank,…

De gerechtskosten moeten steeds voorgeschoten worden door de eisende partij. De rechtbank bepaalt wie deze kosten uiteindelijk dient te betalen.

Berekeningswijze

Tijdens het eerste vrijblijvende gesprek zal er steeds duidelijk aan de cliënt worden toegelicht op welke manier er door het kantoor zal gefactureerd worden.

Voor de begroting van het ereloon kunnen drie berekeningswijzen worden gehanteerd: hetzij een berekening per gepresteerd uur, hetzij een berekening naargelang de waarde van de zaak (de cliënt betaalt een bepaald percentage), hetzij de betaling van een vast bedrag.

De in rekening te brengen kantoorkosten omvatten dactylografie, fotokopieën, verplaatsingskosten alsook de gerechtskosten.

Sedert 1/1/2014 zijn de diensten van advocaten onderworpen aan de BTW met als gevolg dat onze tarieven met 21 % BTW worden vermeerderd.

De volledige tekst van onze kantoortarieven kan op eenvoudige aanvraag worden overgemaakt. Deze tarieven kunnen in samenspraak met de cliënt nog worden aangepast.

Rechtsbijstand

Verder is het mogelijk dat uw zaak volledig gedekt wordt door een verzekering “rechtsbijstand” waardoor al uw advocatenkosten betaald worden door uw rechtsbijstandverzekeraar.

Zo kan rechtsbijstand worden verzekerd door een aparte polis (de zogenaamde rechtsbijstandverzekering) dan wel door een aanvullende polis op een andere verzekering, zoals bij een autoverzekering of een familiale verzekering.

Krijgt U bijvoorbeeld een dagvaarding voor de Politierechtbank wegens een verkeersinbreuk (alcoholintoxicatie, overdreven snelheid,…) in de bus, weet dan dat uw autoverzekering doorgaans voorziet in de vrije keuze van een advocaat voor uw verdediging voor de Politierechtbank. Uw verzekering betaalt in dergelijk geval alle advocatenkosten.

Ons kantoor bekijkt graag geval per geval of U in een bepaalde situatie aanspraak kan maken op rechtsbijstand voor uw zaak.

Pro deo

Bij Advocatenkantoor Clerix zijn we het er over eens dat iedereen een adequate rechtsbijstand verdient. Daarom behandelt het kantoor eveneens pro deo dossiers. Afhankelijk van je inkomen, is het pro deo statuut geheel of gedeeltelijk gratis. Bent u niet zeker of u in aanmerking komt voor pro deo? Twijfel niet om ons te contacteren!

Contacteer ons vrijblijvend.

We zijn er om mensen doeltreffend te helpen.
Twijfel niet om ons vrijblijvend te contacteren voor een eerste gesprek. De eerste raadpleging is volledig kosteloos.